Privacyverklaring – Mighty Earth

Wie zijn wij?  

Wij zijn Mighty Earth, een wereldwijde belangenbehartigings- en campagneorganisatie die werkt aan het beëindigen van ontbossing over de hele wereld door met bedrijven samen te werken aan ontbossingsvrije toeleveringsketen voor verschillende bosproducten zoals cacao, palmolie, rubber alsook soja- en rundvleesproducten.

Wij zijn een in de Verenigde Staten (hierna ”VS”) gevestigde organisatie en zijn een fiscaal gesponsord project van het Center for International Policy, een 501 (c)3 non-profitorganisatie, gevestigd in 2000 M Street NW, Suite 720, Washington, DC 20036, VS.

 1. Waar gaat deze verklaring over?. 2
 2. Interpretatie en definities 2
 3. Wanneer wordt de informatie over u verzameld?. 4
 4. Wat voor informatie verzamelen wij over u?. 4
 5. Waarom gebruiken wij uw Persoonsgegevens?. 6
 6. E-mail marketing. 7
 7. Gegevensbeheerder voor de Facebook Fan Pagina. 9
 8. Met wie delen wij uw gegevens?. 10
 9. Bewaring van uw Persoonsgegevens. 12
 10. Overdragen van uw Persoonsgegevens. 12
 11. Wettelijke grondslag voor het verwerken van Persoonsgegevens onder de AVG. 13
 12. EU-vertegenwoordiger 14
 13. Uw rechten op grond van de AVG. 14
 14. Hoe kan ik stoppen met het ontvangen van informatie van Mighty Earth?. 16
 15. Verzamelde gegevens over kinderen. 16
 16. Wijzigingen in deze Privacyverklaring. 16
 17. Hoe kunt u contact opnemen met ons en hoe kan u een klacht indienen?. 17
 1. Waar gaat deze verklaring over?

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Mighty Earth informatie gebruikt die wij verzamelen van personen die met ons communiceren.

Wij gebruiken cookies op onze website. Voor zover deze cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor het aanbieden van onze website en diensten, vragen wij u bij uw eerste bezoek aan onze website toestemming voor het gebruik van cookies.

Wij nemen de privacy van uw gegevens serieus en zullen trachten de nodige acties te ondernemen om uw gegevens te beschermen.

Deze Privacyverklaring vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u en uw gegevens beschermt.

 1. Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter een hoofdletter is, hebben een betekenis zoals deze onder de volgende voorwaarde is gedefinieerd.  De volgende definities zullen dezelfde betekenis hebben, ongeacht de enkelvoudige of meervoudige vorm.

Definities

Voor de doeleinden van deze Privacyverklaring:

 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot onze website, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • Cookies zijn kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiele apparaat of een ander apparaat worden geplaatst en die de details van uw browsegeschiedenis op die website bevatten.
 • Dienstverlener omvat elk persoon die Persoonsgegevens verwerkt namens de Onderneming. Het verwijst naar externe bedrijven of personen die door de Onderneming worden ingezet om diensten te faciliteren, om diensten te verlenen namens de Onderneming, om diensten te verlenen die verband houden met de diensten van de Onderneming of om de Onderneming te helpen bij het analyseren van hoe de diensten wordt gebruikt.
 • Do Not Track (DNT) is een concept dat gepromoot is door regelgevende instanties van de VS, met name de U.S. Federal Trade Commission (FTD), ten behoeve van de internetindustrie waarbij mechanismes ontwikkeld en geïmplementeerd worden om een waarmee internetgebruikers het volgen van hun online activiteiten op websites kunnen controleren.
 • Facebook Fan Pagina is een openbaar profiel met de naam Mighty Earth dat specifiek door de Onderneming is gecreëerd op het sociale platform Facebook, toegankelijk via https://www.facebook.com/StandMighty.
 • Gebruiksgegevens verwijst naar automatisch verzamelde gegevens, hetzij gegenereerd door het gebruik van onze diensten, hetzij door onze website-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Onderneming (in deze verklaring aangeduid als “de Onderneming”, “wij”, “ons” of “onze”) verwijst naar Mighty Earth, Mighty Earth, c/o Center for International Policy, 2000 M Street NW, Suite 720 Washington, DC 20036.
 • Persoonsgegevens is elke vorm van informatie dat gerelateerd is aan een individu of individualiseerbaar persoon. De GDPR definieert Persoonsgegevens als alle informatie gerelateerd aan jou zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.
 • Verwerkingsverantwoordelijke verwijst, voor doeleinden van de Europese GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679), naar de Onderneming als de rechtspersoon welke, alleen of samen met anderen, het doel en de middelen van de verwerking van de Persoonsgegevens bepaalt.
 1. Wanneer wordt de informatie over u verzameld?

Mighty Earth verzamelt information over u wanneer u onze website bezoekt of  op enigerlei wijze met ons communiceert, hetzij via petities, social media of anderszins.

Wij verzamelen bijvoorbeeld Persoonsgegevens van u als u:

 • Een van onze petities tekent
 • Eenmalig of regelmatig doneert aan Mighty Earth
 • Communiceert met ons via social media
 • U zich aanmeldt om een offline evenement of actie bij te wonen
 • Onze website bezoekt
 • Solliciteert bij Mighty Earth
 • Contact met ons opneemt via e-mail, instant message of een andere vorm van elektronische communicatie.

Wij kunnen ook op andere manieren uw Persoonsgegevens verzamelen, zoals:

 • Wanneer u de Mighty Earth- website bezoekt via Cookies (voor meer informatie over hoe wij Cookies gebruiken, zie onze Cookie beleid.
 • Technische informatie zoals het IP-adres, maar ook informatie zoals welke browser u gebruikt en welke apparaten u gebruikt om toegang te krijgen tot onze content.
 • Wanneer u op een link klikt die u naar de Mighty Earth website of Mighty Earth content brengt.
 • Informatie die derden met ons kunnen delen, bijvoorbeeld analyses, social mediabedrijven of betalingsproviders.
 • Als u campagneacties bij ons heeft ondernomen, zoals het ondertekenen van een petitie, het delen van inhoud op uw social media of het doen van een donatie.
 • Als u een opmerking heeft gemaakt over een campagne of uw mening voorlegt aan consultaties of enquêtes.
 • Informatie met betrekking tot elke donatie die u aan Mighty Earth heeft gedaan, zoals het bedrag en de betalingsmethode.
 • De taal waarin u content ontvangt.
 • Informatie over hoe u toegang krijgt tot Mighty Earth-content, zoals het type apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Mighty Earth-website, uw webbrowser en browsegegevens: browsertype en IP-adres.
 1. Wat voor informatie verzamelen wij over u?

Persoonsgegevens

Wij kunnen u vragen om ons bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken die gebruikt kunnen worden om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen onder meer, maar niet uitsluitend, omvatten:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, plaats, provincie, postcode, stad
 • Gebruiksgegevens
 • Uw aanwezigheid bij onze evenementen
 • Als u solliciteert naar een baan bij ons, zullen wij ook uw CV en andere informatie in verband met uw sollicitatie verzamelen.
 • Financiële details als u een donatie aan ons doet.
 • Informatie die u ons verstrekt bij het ondersteunen van een van onze campagnes.
 • Informatie die u ons verstrekt in alle communicatie die u ons stuurt.

Speciale categorieën van Persoonsgegevens

Het Unierecht specificeert dat sommige gegevens als “gevoelig” moeten worden beschouwd en aanvullende bescherming behoeven. Dit staat bekend als ‘speciale categoriegegevens’. Het omvat zaken als politieke opvattingen, gezondheids- of medische informatie, maar ook gegevens zoals etniciteit, seksuele geaardheid en handicaps.

Mighty Earth beoogt dergelijke gegevens niet te verzamelen. Gelieve dan ook Mighty Earth niet te voorzien van speciale categoriegegevens.

Deze gegevens kunnen echter wel worden verzameld, bijvoorbeeld wanneer een individu een politieke mening uitspreekt over een van onze campagnes.

Wij verzoeken u om geen gevoelige informatie over u of iemand anders aan ons te verstrekken wanneer u ons Persoonsgegevens verstrekt, behalve wanneer die informatie is opgevraagd.

Wanneer wij deze gevoelige informatie over u verzamelen zijn wij verplicht u te vertellen wat onze wettelijke basis is om dit te doen. Dit zullen wij uiteenzetten.

Waarom gebruiken wij uw Persoonsgegevens?

Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om onze diensten aan te bieden, te onderhouden en te verbeteren, met inbegrip van het toezicht op het gebruik van onze diensten.
 • Om u te voorzien van inhoud en informatie over Mighty Earth campagnes.
 • Om uw interacties met Mighty Earth te vergemakkelijken, waaronder het ondertekenen van petities, het delen van inhoud via social media en het doen van donaties.
 • Om ons te helpen effectievere campagnes te voeren en om onze supporters bij die campagnes te betrekken, zoals het vragen of supporters aandeelhouders zijn in de bedrijven waar wij ons op richten of lokale kiezers van een politiek doelwit
 • Om u te voorzien van inhoud van Mighty Earth in uw lokale taal.
 • Om uw deelname aan onze programma’s, evenementen, donaties, campagnes en activiteiten aan te vragen en te administreren.
 • Om eventuele donaties die u aan Mighty Earth heeft gedaan te beheren en te verwerken.
 • Om ons te helpen u en Mighty Earth te beschermen tegen fraude.
 • Voor het uitvoeren van interne of externe audits en eventuele rapportagevereisten die wij contractueel of wettelijk verplicht zijn uit te voeren.
 • Om onze website en onze elektronische communicatie te beheren en ervoor te zorgen dat dit veilig is.
 • Om te voldoen aan reglementaire of strafrechtelijke onderzoeken.
 • Om contact met u op te neme via e-mail, telefonisch, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie.
 • Om u te voorzien van nieuws en informatie over onze activiteiten, campagnes/ petities en evenementen wanneer u zich aanmeldt om updates van ons te ontvangen.
 • Om uw sollicitatie te bekijken en te beantwoorden als u via de website naar een functie bij ons solliciteert.
 • Om uw verzoeken te beheren en om te reageren op uw verzoeken aan ons.

Sollicitaties bij Mighty Earth

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij verwerken de gegevens die u ons verstrekt als onderdeel van uw online sollicitatie, uitsluitend voor het selecteren van sollicitanten. Er is geen gegevensverwerking voor andere doeleinden. U bepaalt zelf de omvang van de gegevens die u ons wilt toesturen als onderdeel van uw online sollicitatie.

Online sollicitaties worden elektronisch naar onze HR-afdeling gestuurd en daar zo snel mogelijk verwerkt. Bovendien worden uw gegevens niet doorgegeven. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Als uw aanvraag niet succesvol is, worden uw documenten na zes maanden verwijderd. Wij zullen uw toestemming vragen voor het bewaren van uw gegevens voor deze duur.

In het geval dat we uw sollicitatie voor andere of toekomstige vacatures in overweging willen nemen, vragen we uw toestemming.

 1. E-mail marketing

We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u van belang kan zijn. Wij zullen uw toestemming vragen wanneer de wet ons daartoe verplicht. U kunt ervoor kiezen om geen enkele of al deze berichten van ons te ontvangen door de afmeldlink of de instructies te volgen die in elke e-mail die wij sturen is opgenomen, of door contact met ons op te nemen.

We kunnen E-mail Marketing Service Providers gebruiken om e-mails te beheren en naar u te verzenden.

Gedrags remarketing

Google Ads (AdWords)

 • De remarketingsdienst van Google Ads (AdWords) wordt geleverd door Google Inc.
 • U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor display-advertenties en de Google Display Netword advertenties aanpassen door naar de instellingenpagina van de Google Ads te gaan: https://adssettings.google.nl/
 • Google raadt ook aan om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on – https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl– voor uw webbrowser te installeren. Google Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers te mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.

Ga voor meer informatie over de privacy beleid van Google naar de webpagina van Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Twitter

U kunt meer te weten komen over de privacypraktijken en het beleid van Twitter door hun Privacy Policy pagina te bezoeken: https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/personal-information.

Facebook

 • De Facebook remarketingdienst wordt geleverd door Facebook Inc
 • Voor meer informatie over de op uw interesses gebaseerde advertenties van Facebook kunt u terecht op deze pagina: https://nl-nl.facebook.com/help/164968693837950
 • Volg deze instructies van Facebook om u af te melden voor de op uw interesses gebaseerde advertenties van Facebook: https://nl-nl.facebook.com/help/568137493302217
 • Facebook houdt zich aan de zelfregulerende principes voor online gedragsadvertenties die zijn opgesteld door de Digital Advertising Alliance. U kunt zich ook afmelden bij Facebook en andere, deelnemende bedrijven via de Digital Advertising Alliance in de VS http://www.aboutads.info/choices/, de Digital Advertising Alliance of Canada in Canada http://youradchoices.ca/ of de European Interactive Digital Advertising Alliance in Europa http://www.youronlinechoices.eu/, of meld u af via de instellingen van uw mobiele apparaat.

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Facebook naar het gegevensbeleid van Facebook: https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation

 1. Gegevensbeheerder voor de Facebook Fan Pagina

Mighty Earth is de Verwerkingsverantwoordelijke voor uw Persoonsgegevens die verzameld is bij het gebruik van de website.

Als exploitant van de Facebook Fan Pagina https://www.facebook.com/StandMighty, zijn Mighty Earth en de exploitant van de social media platform Facebook gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken, d.w.z. wij zijn allebei verantwoordelijk voor hoe uw Persoonsgegevens worden gebruikt.

Bezoek het privacybeleid van Facebook https://nl-nl.facebook.com/policy.php voor meer informatie over hoe Facebook Persoonsgegevens beheert of neem online contact op met Facebook, of per post: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten.

Facebook Hulpmiddelen

We gebruiken de Facebook Insights-functie in verband met de werking van de Facebook Fan Pagina en op basis van de GDPR om geanonimiseerde statistische gegevens over onze gebruikers te verkrijgen.

Hiervoor plaatst Facebook een Cookie op het apparaat van de gebruiker die onze Facebook Fan Page bezoekt. Elke Cookie bevat een unieke identificatiecode en blijft gedurende een periode van twee jaar actief, behalve wanneer deze voor het einde van deze periode wordt verwijderd.

Facebook ontvangt, registreert en verwerkt de informatie die is opgeslagen in de Cookie, met name wanneer de gebruiker de diensten van Facebook bezoekt, bij diensten die worden aangeboden door andere leden van de Facebook Fan Pagina en bij diensten van andere bedrijven die Facebookdiensten gebruiken.

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Facebook naar het privacybeleid van Facebook: https://nl-nl.facebook.com/full_data_use_policy

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om deel te nemen aan het Lookalike Audience programma van Facebook, dat ons in staat stelt om advertenties weer te geven aan potentiële supporters wanneer zij Facebook bezoeken. Wij kunnen uw e-mailadres aan Facebook doorgeven, zodat het kan bepalen of u een geregistreerde accounthouder bij hen bent. Facebook gebruikt gegevens over andere gebruikers op zijn platform om gebruikers te vinden die overeenkomen met de interesses en gedragingen van personen waarop wij ons met onze marketing al richten of die onze supporters zijn. Onze advertenties kunnen dan verschijnen wanneer u hun platformen betreedt. Uw persoonlijke gegevens worden gecodeerd verzonden en worden door Facebook verwijderd (a) als ze niet overeenkomen met een account, of (b) nadat ze bevestigen dat u een accounthouder bent.

Meer gedetailleerde informatie vindt u op https://nl-nl.facebook.com/business/help/744354708981227?id=2469097953376494 en het databeleid van Facebook op https://nl-nl.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat wij uw persoonlijke informatie op deze manier met Facebook delen, dan kunt u ons dat vragen door contact met ons op te nemen met behulp van de gegevens in de “Hoe kunt u contact opnemen met ons ” sectie hieronder.

 1. Met wie delen wij uw gegevens?

Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met derden in de volgende situaties:

 • Met Dienstverleners: wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met dienstverleners die ons diensten verlenen. Bijvoorbeeld ActBlue Charities, die helpt bij het faciliteren van onze donaties en het democratiseren van donaties aan goede doelen.
 • Met onze professionele adviseurs: wij kunnen uw Persoonsgegevens bijvoorbeeld delen met onze advocaten of accountants als wij juridisch advies inwinnen of om onze belangen of die van een derde partij te verdedigen.
 • With our payment services providers. We will share transaction data with our payment services providers only to the extent necessary for the purposes of [processing your payments, refunding such payments and dealing with complaints and queries relating to such payments and refunds]. You can find information about the payment services providers’ privacy policies and practices at https://secure.actblue.com/privacy.

We behouden ons het recht voor om uw Persoonsgegevens aan andere derden bekend te maken:

(a)     in het geval dat wij een bedrijf of activa verwerven of vervreemden, in welk geval wij uw Persoonsgegevens bekendmaken aan de toekomstige overdrager of verkrijger van dergelijke bedrijven of activa;

(b)     indien vrijwel al onze activa worden verworven door een derde partij,  kunnen de door ons bewaarde Persoonsgegevens een van de overgedragen activa zijn;

(c)     voor controledoeleinden;

(d)     indien wij daartoe wettelijk of gereguleerd verplicht zijn, bijvoorbeeld om te voldoen aan juridische procedures of verzoeken van overheidsinstanties;

(e)     om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen na te streven of de schade die wij kunnen oplopen te beperken; en

(f)      in verband met een gerechtelijke procedure of een toekomstige gerechtelijke procedure, of om onze wettelijke rechten of die van een derde partij vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 1. Bewaring van uw Persoonsgegevens

Normaliter bewaart Mighty Earth uw Persoonsgegevens minimaal zes (6) jaar vanaf ons laatste contactmoment met u en in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren van gegevens. Er kunnen omstandigheden zijn waarin wij uw Persoonsgegevens langer moeten bewaren, bijvoorbeeld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

Mighty Earth bewaart ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de veiligheid te versterken of om de functionaliteit van onze website te verbeteren, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

Wij verwijderen regelmatig gegevens die niet meer nodig zijn, zoals IP-adressen en andere gegevens waar die gegevens niet meer nodig zijn. Wij slaan alleen gegevens op wanneer deze nodig zijn om onze essentiële functies als organisatie te kunnen uitvoeren.

U kunt te allen tijde verzoeken om uw gegevens te verwijderen. Indien u verdere vragen heeft over de bewaring van uw Persoonsgegevens, dan kunt u ons dat vragen door contact met ons op te nemen via de gegevens in de rubriek “Hoe kunt u contact opnemen met ons ” hieronder.

 1. Overdragen van uw Persoonsgegevens

Uw gegevens, inclusief Persoonsgegevens, worden verwerkt in de operationele kantoren van Mighty Earth en op alle andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden. Het gegevensbeschermingsbeleid van Mighty Earth begeleidt de bescherming van deze gegevens. Het betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar – en onderhouden op – computers d die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsrechtsgebied bevinden, waar de wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy kan verschillen van die van uw rechtsgebied.

Mighty Earth is een Amerikaanse organisatie met een netwerk van medewerkers en supporters over de hele wereld. Als u zich in de EU/EER/VK bevindt en u onderneemt actie bij ons, worden uw Persoonsgegevens verzonden vanaf uw apparaat in de EU/EER/VK naar onze infrastructuur in de VS met als doel ons netwerk en onze supporters over de hele wereld te ondersteunen. Uw Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met of toegankelijk zijn voor ons, onze medewerkers en consultants wereldwijd en andere serviceproviders in de Verenigde Staten. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

 1. Wettelijke grondslag voor het verwerken van Persoonsgegevens onder de AVG

We kunnen Persoonsgegevens verwerken onder de volgende voorwaarden:

 • Toestemming: u heeft toestemming gegeven voor het verwerken van Persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Uitvoering van een contract: het verstrekken van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen.
 • Wettelijke verplichtingen: het verwerken van Persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Onderneming is onderworpen.
 • Legitiem belang: de verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die door de Onderneming worden nagestreefd. Wij hebben bijvoorbeeld een legitiem belang bij het verzamelen en gebruiken van Persoonsgegevens voor administratieve doeleinden die verband houden met elk evenement dat wij organiseren.

De Onderneming helpt graag om de specifieke wettelijke basis die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een contract te sluiten.

 1. EU-vertegenwoordiger

Als in de VS gevestigde organisatie verplicht de EU-wetgeving ons een vertegenwoordiger aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het beheer van de EU-eisen en die een aanspreekpunt is voor alle vragen over de manier waarop Mighty Earth gegevens uit de EU of de Europese Economische Ruimte beheert.

Onze EU-vertegenwoordiger is:

Nico Muzi

Square de la Cerisaie, 3

1170 – Watermael-Boitsfort

Brussels, Belgium

[email protected]

 1. Uw rechten op grond van de AVG

Uw Persoonsgegevens en om te garanderen dat u uw rechten kunt uitoefenen. In dit hoofdstuk 12 hebben wij de rechten die u heeft op grond van de wet op de gegevensbescherming samengevat. Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn in onze samenvattingen opgenomen. Daarom moet u de relevante wetten en richtlijnen van de regelgevende instanties lezen voor een volledige uitleg van deze rechten.

U hebt volgens deze Privacyverklaring, en volgens de wet, het recht als u zich binnen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk bevindt, om:

 • Recht om geïnformeerd te worden. U heeft het recht om geïnformeerd te worden over het verzamelen en gebruik van uw Persoonsgegevens.
 • Toegang te vragen tot uw Persoonsgegevens. Het recht om toegang te krijgen tot de Persoonsgegevens die wij van u hebben, of om deze bij te werken of te verwijderen.
 • Correctie te vragen van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren. U heeft het recht om alle onvolledige of onjuiste informatie die wij over u hebben, te laten corrigeren.
 • Beperking van Persoonsgegevens. U heeft het recht om in bepaalde omstandigheden te verzoeken om beperking van uw Persoonsgegevens.
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. Dit recht bestaat wanneer wij uitgaan van een legitiem belang als wettelijke basis voor onze verwerking en u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. U heeft ook het recht om zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. U hebt het recht om deze beslissingen aan te vechten en om herziening te vragen.
 • Verzoek verwijdering Persoonsgegevens. U heeft het recht om ons te vragen uw Persoonsgegevens te verwijderen of te wissen wanneer er geen goede reden is om de verwerking ervan voort te zetten.
 • Verzoek tot verstrekking Persoonsgegevens. Wij zullen uw Persoonsgegevens aan u, of aan een door u gekozen derde partij, verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie en dat wij ons baseren op de wettelijke grondslagen van ofwel toestemming ofwel de Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt omdat het noodzakelijk is om een contract met u uit te voeren.
 • Intrekking toestemming. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Indien u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat wij u geen toegang kunnen verlenen tot bepaalde specifieke functionaliteiten van onze diensten.
 • Dien een klacht in bij een toezichthoudende instantie als u niet tevreden bent over de manier waarop wij met uw Persoonsgegevens zijn omgegaan.

U kunt uw recht van toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen door contact met ons op te nemen. Houd er rekening mee dat wij u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat wij op dergelijke verzoeken reageren. Als u een verzoek indient, zullen wij ons best doen om u zo snel mogelijk te antwoorden.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over het verzamelen en gebruiken van uw Persoonsgegevens. Voor meer informatie, als u in de Europese Economische Ruimte (EER) bent, kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de EER. De relevante contactgegevens vindt u hier: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

 1. Hoe kan ik stoppen met het ontvangen van informatie van Mighty Earth?

Als u zich wilt afmelden voor communicatie van ons over onze campagnes, fondsenwerving en activiteiten waarvoor u ons eerder uw toestemming heeft gegeven, kunt u dit doen door op de afmeldlink te klikken in de voettekst van elke e-mail die u van Mighty Earth heeft ontvangen.

 1. Verzamelde gegevens over kinderen

Gebruik de diensten van Mighty Earth niet als u nog geen volwassenen bent.

Wij verzamelen geen informatie over kinderen – gedefinieerd als kinderen onder de volwassen leeftijd in uw land of gebied.

Wij kunnen echter niet garanderen dat kinderen geen gebruik maken van onze diensten, onze petities ondertekenen of campagneacties bij ons ondernemen. Wij eisen wel dat iedereen die deze acties bij ons onderneemt, boven de leeftijd van de wettelijke volwassenheid is waar u woont.

Als wij vernemen dat iemand die jonger is dan de wettelijke volwassen leeftijd zijn Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, zullen wij deze onmiddellijk verwijderen.

 1. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

We kunnen onze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de nieuwe Privacyverklaring op deze pagina te plaatsen.

WIJ zullen u hiervan op de hoogte stellen via e-mail waar redelijkerwijs mogelijk en/of via een prominente kennisgeving op onze website, voordat de wijziging van kracht wordt, en de datum “Laatst bijgewerkt” bovenaan deze Privacyverklaring bijwerken.

U wordt geadviseerd om deze Privacyverklaring regelmatig te bekijken op eventuele wijzigingen. Mighty Earth zal u op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in dit beleid. Wijzigingen in deze Privacyverklaring zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

 1. Hoe kunt u contact opnemen met ons en hoe kan u een klacht indienen?

Als u vragen heeft of meer informatie nodig heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan of als u een klacht wilt indienen, kunt u ons schrijven, bellen of e-mailen via de onderstaande gegevens.

Nico Muzi

Square de la Cerisaie, 3

1170 – Watermael-Boitsfort

Brussels, Belgium

0032 484 27 87 91

[email protected]